ថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសរកឃើញករណីវិជ្ជមាន៤១នាក់ និងអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួន២៤នាក់

0
660

ភ្នំពេញ ៖ ថ្ងៃនេះ ក្រសួងប្រកាស រកឃើញករណីវិជ្ជមាន ៤១នាក់ (ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ ៤១នាក់) និងមានអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួន២៤នាក់។ យោងតាសេចក្តីជូនព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល បានអោយដឹងថា គិតត្រឹមម៉ោង៧ព្រឹក ថ្ងៃទី១៤ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងប្រកាស រកឃើញករណីវិជ្ជមាន ៤១នាក់ (ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ ៤១នាក់) និងមានអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួន២៤នាក់។

សូមបញ្ជាក់ថា កម្ពុជារកឃើញអ្នកមានវីរុសកូវីដ១៩ ចំនួន១៣០៥នាក់, ជាសះស្បើយ ចំនួន៦៤៧នាក់, កំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួន៦៥៦នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់១នាក់៕

Facebook Comments
Loading...