ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាផ្អាកគ្រឺះស្ថានសិក្សាឯកជន២សប្តាហ៍

0
673

ភ្នំពេញ ៖ នៅយប់ថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានប្រកាសជាផ្លូវការផ្អាកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជនជាបណ្តោះអាសន្នរយៈពេល ២សប្តាហ៍ ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះ។

ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ សាលារៀនឯកជនអាចបន្តការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច លើកលែងតែថ្នាក់ទី១២ ដែលត្រូវបន្តការសិក្សាត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ដែលសម័យប្រឡងនៅថ្ងៃទី២១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០២០៕

Facebook Comments
Loading...