រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមិនរាប់បញ្ចូលការធ្វើដំណើរដោយអ្នករស់នៅទីក្រុងតូក្យូពីយុទ្ធនាការ Go To

0
4396

តូក្យូ ៖ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទេសចរណ៍បាននិយាយថា រដ្ឋាភិបាលគ្រោងនឹងចាប់ផ្តើមគំនិតផ្តួចផ្តើមក្នុងការធ្វើដំណើរដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅសប្តាហ៍ក្រោយដូចដែលបានគ្រោងទុក ទោះបីជាមានការលេចចេញជាថ្មីនូវករណីឆ្លងវីរុសថ្មីដោយមិនរាប់បញ្ចូលទីក្រុងតូក្យូដែលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតពីយុទ្ធនាការនេះក៏ដោយ។

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទេសចរណ៍លោក Kazuyoshi Akaba បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាការធ្វើដំណើរដោយប្រជាជនទីក្រុងតូក្យូនិងការធ្វើដំណើរទៅនិងមកពីរដ្ឋធានីនឹងមិនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កម្មវិធីឧបត្ថម្ភធនរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលនឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃពុធក្នុងគោលបំណងដើម្បីជំរុញការធ្វើដំណើរក្នុងស្រុក។

លោកអាបាបាបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថា “យើងនឹងចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការនេះខណៈដែលយើងស្នើសុំទាំងឧស្សាហកម្មផ្ទះសំណាក់និងអ្នកដំណើរឱ្យចាត់វិធានការដើម្បីការពារការរីករាលដាលនៃមេរោគ” នៅក្នុងខេត្តចំនួន ៤៦ ដែលនៅសល់។ រដ្ឋាភិបាលគ្រោងនឹងឧបត្ថម្ភធនកន្លែងស្នាក់នៅនិងថ្លៃដឹកជញ្ជូនទូទាំងប្រទេសក្រោមយុទ្ធនាការ Go To Travel ដើម្បីជួយធ្វើឱ្យសេដ្ឋកិច្ចរីករាលដាលនៃវីរុសតាមរយៈការធ្វើឱ្យទេសចរណ៍មានភាពល្អឡើងវិញ៕

ប៉ុន្តែវាបានប្រឈមនឹងការអំពាវនាវកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់ការពិនិត្យឡើងវិញនៃកម្មវិធីនេះដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងថាយុទ្ធនាការលើកកម្ពស់ការធ្វើដំណើរអាចបន្ថែមការលេចឡើងនៃការឆ្លងវីរុសនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន៕

Facebook Comments
Loading...