គិតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី៧ ខែមេសានេះរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺCOVI​D-19ថ្មីចំនួន១នាក់ ខណៈជាសះស្បើយចំនួនសរុបឡើង៥៨នាក់

0
758

ភ្នំពេញ ៖ ព្រឹកនេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាស នៅក្នុងផេកផ្លូវការ ថាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺCOVID-19ថ្មី ចំនួន១នាក់ ខណៈព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួនសរុបឡើង៥៨នាក់ បើគិតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី៧ ខែ មេសា​ ឆ្នាំ២០២០៕

សូមអានសេចក្តីលម្អិត នូវក្រសួងសុខាភិបាលខាងក្រោម៖

Facebook Comments
Loading...