ព្រះតេជគុណ គូ សុភាព ពន្យល់ខ្លី តែខ្លឹមហើយខ្លាំង ងាយយល់ !

23
1547

(ព្រះតេជគុណ គូ សុភាព មានសង្ឃដីការតែប៉ុន្មានឃ្លាសោះអាចធ្វើឱ្យអ្នកភ្លឺស្វាងក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្ន) :-
*កុំសូវជឿពេក,
១-កុំសូវជឿគ្រូទាយពេក គាត់ទាយ យូរ ហើយ នៅតែ ទាយ ដដែល។ ២-កុំសូវជឿរឿងរំដោះគ្រោះពេក អាត្មា នៅ តែ មាន ចោរលួច អីវ៉ាន់ ។៣-កុំសូវ ជឿការ ចាក់ គម្ពីរ ពេក វាសនា អ្នក មិន នៅ ក្នុង គម្ពីរ នឹង ទេ។ ៤-កុំដេក ចាំ សំណាងអី សំណាង កើតមកពី ពាក្យ ថា “សាង” សាងច្រើនសំណាងច្រើន ។ ៥-កុំសូវ ជឿលើ ថ្ងៃ ខែពេក ថ្ងៃ ណា ក៏ ល្អ ដែរ ឱ្យ តែ ចិត្ត ល្អ ។៦-កុំសូវ ជឿ គ្រូមន្តអាគម ពេក គ្រូ មន្ត ច្រើន តែ ខ្មោច ចូល ។ ៧-កុំសូវ ជឿ លើយល់ សប្តិ ពេក អ្នក ចាក់ឆ្នោតមិនដែលឃើញមាន។ ៨-កុំឆាប់ ជឿ គេ ពេក ប្រយ័ត្ន គេ បោក ។

Facebook Comments
Loading...

23 COMMENTS

  1. Temp EMail

    […]we like to honor lots of other net web sites on the net, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Beneath are some webpages worth checking out[…]

  2. Temp EMail

    […]although internet sites we backlink to beneath are considerably not related to ours, we feel they may be essentially really worth a go through, so possess a look[…]

Comments are closed.