កណ្តុរឆ្អើរកំពុងត្រូវប៉ាន់ខ្លាំងនៅខេត្តសុខោទ័យប្រទេសថៃ

33
802

នៅខេត្តសុខោទ័យ ប្រជាកសិករថៃបាននាំគ្នាដើររកកណ្ដុរនៅតាមវាលស្រែនាខែចម្រូតនេះ ព្រោះជារដូវសម្បូរណ៍សត្វកណ្ដុរជាងគេ ។គេបានយកវាមកឆ្អើរឲ្យក្រៀមហើយដាក់លក់ ដោយមានអ តិថិជនចូលមកជាវយ៉ាងច្រើន ។កណ្ដុរ១គីឡូក្រាមគេលក់បានតម្លៃ៣០០បាតជាតម្លៃដែលខ្ពស់ជាងសាច់គោនិងសាច់ជ្រូកទៅទៀត។

image

ក្នុងមួយឆ្នាំគេចេញរកកណ្តុរក្នុងរយៈពេលតែ២ខែប៉ុណ្ណោះគឺខែវិច្ឆិកា និងខែធ្នូនេះឯង។គេចេញកនៅពេលយប់ ដោយនាំគ្នាដុតគល់ជញ្ជ្រាំងោយឆេះធ្វើឲ្វាផ្អើលរត់ចេញពីរន្ធ ហើយនាំគ្នាស្ទាក់ចាប់តែម្តង។អ្នកជនបទនៅខេត្តសុខោទ័យនិយមបរិភោគសាច់កណ្តុរណាស់ព្រោះគេ គិតថាវាមានជាតិប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់។អ្នកប្រកបរបរនេះក្នុងរយៈពេល២ខែគេអាចរកប្រាក់បានប្រមាណ ៥០.០០០បាត ឃើញថាច្រើនគួរសមដែរ៕

image

Facebook Comments
Loading...

33 COMMENTS

  1. ~100 預防高危致癌的 HPV 16、18 型號 (可減低 70 患子宮頸癌的風險) ~100 減低引致生殖器官濕疣 (俗稱「椰菜花」) 的 HPV 6、11 型的感染 (可減低超過 90 患生殖器官濕疣的風險) HPV4合1子宮頸癌疫苗 Gardasil HPV病毒會感染人類的皮膚及黏膜,一般會透過性接觸及親密的皮膚接觸而受到感染,是一種男性與女性都可能感染的常見病毒。可感染身體各個部位的HPV超過100種,當中有部份的HPV類型可影響生殖器部位,導致生殖器疣(genital warts) 、子宮頸細胞異常(abnormal cervical cells) ,甚至子宮頸癌 (cervical cancer)。 4合1 HPV 子宮頸癌疫苗,覆蓋4種高危HPV病毒:6、 11、16及18型(約70的子宮頸癌由HPV16和HPV18病毒引致),有助預防子宮頸癌、外陰癌、陰道癌及生殖器官濕疣

  2. SMAZ換能器傳送更穩定,更安全,更有效,和疼痛更少的HIFU能量。 SMAZ不需要應用較高的能量便可到達浅肌肉腱膜層。主要治療:-抬頭紋 -眉間紋 -鼻樑紋 -魚尾紋 -法令紋 -淚溝 -木偶紋 -垂直唇紋 -嘴角紋 -頸紋

  3. Have you ever heard of second life (sl for short). It is essentially a game where you can do anything you want. Second life is literally my second life (pun intended lol). If you want to see more you can see these second life authors and blogs

  4. Have you ever heard of second life (sl for short). It is essentially a online game where you can do anything you want. SL is literally my second life (pun intended lol). If you want to see more you can see these second life websites and blogs

  5. Have you ever heard of second life (sl for short). It is basically a video game where you can do anything you want. SL is literally my second life (pun intended lol). If you would like to see more you can see these Second Life websites and blogs

  6. Have you ever heard of second life (sl for short). It is basically a online game where you can do anything you want. sl is literally my second life (pun intended lol). If you would like to see more you can see these Second Life authors and blogs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here