ថ្ងៃនេះ ក្រសួងប្រកាស រកឃើញករណីវិជ្ជមាន ៥៤នាក់ ជាសះស្បើយ ចំនួន១៨នាក់

0
600

ភ្នំពេញ ៖ ថ្ងៃនេះ ក្រសួងប្រកាស រកឃើញករណីវិជ្ជមាន ៥៤នាក់ (ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ ៥៣នាក់) អ្នកដំណើរមកពីបរទេស១នាក់ និងមានអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួន១៨នាក់។ យោងតាសេចក្តីជូនព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល បានអោយដឹងថា គិតត្រឹមម៉ោង៧ព្រឹក ថ្ងៃទី២០ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងប្រកាស រកឃើញករណីវិជ្ជមាន ៥៤នាក់ (ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ ៥៣នាក់) អ្នកដំណើរមកពីបរទេស១នាក់ និងមានអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួន១៨នាក់។ សូមបញ្ជាក់ថា កម្ពុជាមានអ្នកស្លាប់ ដោយសារ វីរុសកូវីដ១៩ ចំនួន៣នាក់ , រកឃើញអ្នកមានវីរុសកូវីដ១៩ ចំនួន១៦៣២នាក់ , ជាសះស្បើយ ចំនួន៩៣៥នាក់, កំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួន៦៩២នាក់៕

Facebook Comments
Loading...