ដំណឹងល្អ! មានករណីជាសះស្បើយដល់ទៅ ១៧នាក់ទៀត ខណៈមិនមានករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មី

0
601

Facebook Comments
Loading...