ក្រសួងសុខាភិបាល រកឃើញ​មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ថ្មី​ ២នាក់ ពាក់ព័ន្ធក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២៨វិច្ឆិកា

0
502

Facebook Comments
Loading...