ក្រសួងសុខាភិបាល រកឃើញ​មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ថ្មី​ ២នាក់ ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៌សហគមន៌​ ២៨វិច្ឆិកា

0
767

Facebook Comments
Loading...