ក្រសួងសុខាភិបាល ជូនដំណឹងថាគិតត្រឹមព្រឹកនេះ​ មិនមានអ្នកវិជ្ជមាវីរុសកូវីដ-១៩​ និងមិនមានអ្នកជាសះស្បេីយ​ ដូចគ្នា

0
753

Facebook Comments
Loading...