បារាំងហាមសិស្សប្រើទូរស័ព្ទដៃក្នុងថ្នាក់រៀន!!

23
2780

ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសបានផ្សាយអោយដឹងថាបារាំងបានចេញច្បាប់ហាមមិនអោយសិស្សថ្នាក់បឋមនិងថ្នាក់មធ្យមនៅទូទាំងប្រទេសមិនអោយប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃឡើយនៅក្នុងថ្នាក់រៀន ចាប់ពីថ្ងៃទី៣កញញញាឆ្នាំ២០១៨តទៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសិស្សខ្ចឹលរៀន ប៉ុន្តែសិស្សថ្នាក់ទុតិយភូមិឡើងទៅអាចប្រើបាន។

Facebook Comments
Loading...

23 COMMENTS

  1. Temp EMail

    […]very handful of web-sites that transpire to become in depth beneath, from our point of view are undoubtedly very well really worth checking out[…]

  2. Temp EMail

    […]we prefer to honor many other web websites on the web, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages worth checking out[…]

Comments are closed.