គង់ សុជាតិ បង្ហាញមុខកូនស្រីសំណព្វជាលើកទី១ ក្នុងស្ពតពាណិជ្ជកម្មមួយជាមួយគ្នា

3
2144

ភ្នំពេញ៖ កាលពីថ្មីៗនេះ អ្នកនាង គង់ សុជាតិ និងកូនស្រីពៅរបស់នាង ក៏បានបង្ហាញខ្លួនក្នុងស្ពតពាណិជ្ជកម្មមួយជាមួយគ្នា ហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនោះ គឺការស្លៀកពាក់ របស់ម្ដាយកូនទាំង២ ពិតជាមានភាពស្រស់ស្អាតខ្លាំង ជាមួយ សម្លៀកបំពាក់ជាគូ ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត នេះជាលើកទី១ហើយដែល អ្នកនាង គង់ សុជាតិ លេងឈុតជាគូជាមួយកូនស្រីពៅសំណព្វចិត្ត ក្នុងស្ពតធំល្បីឈ្មោះបែបនេះ៕

Facebook Comments
Loading...

3 COMMENTS

  1. generic ventolin inhalers for sale

    គង់ សុជាតិ បង្ហាញមុខកូនស្រីសំណព្វជាលើកទី១ ក្នុងស្ពតពាណិជ្ជកម្មមួយជាមួយគ្នា | CSN NEWS

  2. cialis without a doctor prescription

    គង់ សុជាតិ បង្ហាញមុខកូនស្រីសំណព្វជាលើកទី១ ក្នុងស្ពតពាណិជ្ជកម្មមួយជាមួយគ្នា | CSN NEWS

  3. ciprofloxacin 500mg

    គង់ សុជាតិ បង្ហាញមុខកូនស្រីសំណព្វជាលើកទី១ ក្នុងស្ពតពាណិជ្ជកម្មមួយជាមួយគ្នា | CSN NEWS

Comments are closed.