ជំងឺលួចបង្កប់កាមេរ៉ាតាមបង្គន់សាធារណាៈនៅកូរ៉េកំពុងរាតត្បាត!

2
1310

ជំងឺលួចបង្កប់កាមេរ៉ានៅតាមបង្គន់សាធារណៈ និងបន្ទប់ផ្លាស់សំលៀកបំពាក់ដើម្បីថតយករូបភាពផូសក្នុងវេបសាយសិចកំពុងរាតត្បាតនៅកូរ៉េ។

BBCបានផ្សាយថារឿងនេះពួកនារីៗកូរ៉េបានតវ៉ា ច្រើនសាមកហើយ និងកំពុងណាត់គ្នាចេញធ្វើបាតុកម្មធំក្នុងសប្តាហ៍នេះ។

Facebook Comments
Loading...

2 COMMENTS

  1. albuterol usa

    ជំងឺលួចបង្កប់កាមេរ៉ាតាមបង្គន់សាធារណាៈនៅកូរ៉េកំពុងរាតត្បាត! | CSN NEWS

  2. levitra vs viagra

    ជំងឺលួចបង្កប់កាមេរ៉ាតាមបង្គន់សាធារណាៈនៅកូរ៉េកំពុងរាតត្បាត! | CSN NEWS

Comments are closed.