អាមេរិច រឹតត្បិតវីសា ឡាវនិងភូមា!!

0
1456

ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសបានផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី១១កក្កដានេះថា ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិច(DHS)បានបញ្ជាទៅស្ថានកុងស៊ុល អាមេរិចប្រចាំនៅប្រទេសឡាវនិងភូមា អោយបង្កើនការរឹតត្បិតផ្តល់វីសាដល់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរនេះ ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាល ឡាវនិងភូមាបដិសេធមិនទទួលយកជនមាតុភូមិនិវត្តន៍ដែលអាមេរិច បញ្ជូនទៅវិញ។ ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិចមិនបាននិយាយលំអឹត អំពីជនមាតុភូមិនិវត្តន៍ថាជាជនប្រភេទណាទេ គ្រាន់តែថាជាពួក ឧក្រឹដ្ឋជនដ៏គ្រោះថ្នាក់។

ស្រុកយើងកន្លងមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលយកជនមាតុភូមិនិវត្តន៍ពីអាមេរិច ញយតើ!!

Facebook Comments
Loading...